There was a problem loading the comments.

500 internal server error

Abikeskus  »  Knowledgebase  »  Artikli vaatamine

  Print

Vea selgitamine:

  1. Kontrolli üle, et PHP skript, mida soovid käivitada, omab CHMOD väärtust mitte enam kui 755.
  2. Kontrolli üle, et kataloog, kus käivitatav PHP rakendus asub, omaks CHMOD väärtust mitte enam kui 755. See nõue kehtib ka kataloogidele, kuhu PHP skriptil on vajalik ligipääsu omada.
  3. Kontrolli üle, et .htaccess failis puuduks read „php_*” väärtustega. Nende olemasolul ja käivitamisel kuvatakse „500 internal server error” veateadet.


PHP toimib CGI moodulina

PHP CGI moodulina toimib samadel põhimõtetel kui ka CGI koos SuExec-ga – kõiki rakendusi jooksutatakse konto kasutajanime all, erinevalt PHP Apache moodulist, mil kõikide kontode kasutajaks on Apache „nobody”.

See lihtsalt tähendab, et reeglid, mis hetkel kehtivad .cgi ja .pl failidele, kehtivad ka .php-dele – maksimaalseks CHMOD väärtuseks .php failidel ja kataloogidel on 755. Juhul kui CHMOD väärtuseks on määratud enam kui 755, kuvatakse nende kasutamisel „500 internal server error” veateadet.

Juhul kui oled tellinud oma kodulehekülje või rakenduse teostuse mõnelt kolmandalt osapoolelt, palume Sul nendega ühendust võtta, et konsulteerida ja teostada vajalikud muudatused.


.htaccess

PHP väärtuseid ei ole võimalik manipuleerida läbi .htaccess failide.
Juhul kui Sa kasutad .htaccess faile, mis sisaldavad „php_*” sissekandeid, kuvatakse nende kasutamisel „500 internal server error” veateadet”. Selle ärahoidmiseks, tuleks kõik PHP väärtused .htaccess failidest eemaldada.
Alternatiiviks on „php.ini” failide kasutamine – saad .htaccess sisu lihtsalt üle viia php.ini-sse, kuid pea meeles, et kõigilt ridadelt tuleb eemaldada „php_*” kirjed.

Näiteks .htaccess fail, mille sisuks on „php_value register_globals on”. Loo selle asemel php.ini fail sisuga „register_globals=on”.


Share via
Kas oli kasu?  

Seotud artiklid


Kommentaarid

Add Kommentaar

Replying to  

© Virtuaal.com