There was a problem loading the comments.

Spämmi- ja viirusetõrje. Spämmifilter cPanel'is

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Koos Virtuaal.com virtuaalserveri teenuspaketiga kaasneb spämmi- ja viirusetõrje teenus. Virtuaalserveri administreerimisliidese cPanel vahendusel saab kontrollida, mis juhtub spämmi ja viirustega. Seadistamiseks sisene cPanelisse ja ava "MailScanner" funktsioon.


Peamisel leheküljel (juhul kui on majutatud ainult üks domeeninimi), näeb kahte sektsiooni - "Current Settings" ja "Change Individual Domain Settings". Kui majutatud on rohkem kui üks domeen, näeb veel täiendavat sektsiooni "Change All Domain Settings". Võib määrata, et kõik domeenid kasutataks ühtesid ja samu seadistusi ja samas võib igale domeenile määrata erineva seadistuse.

Võimalused

  • "Spam Scanning" - kui soovitakse, et domeenile saabuvaid kirju kontrollitaks spämmifiltri poolt, tuleb valida "yes". Kui ei soovi, "no".
  • "Low Scoring and High Scoring Spam" - spämmifilter omistab igale kirjale teatud arvu punkte. Mida suurem punktide arv, seda tõenäolisem on, et tegemist on spämmkirjaga. On kaks erinevat spämmi taset, vähepunktilised ja paljupunktilised. Palju punkte saanud spämm on praktiliselt kindlasti spämm ja vähe punkte saanud kiri tõenäoliselt spämm, kuid väär-positiivsed juhtumid on võimalikud. Samuti võib seadistada mõlema taseme puntide arvu endale meelepärasemaks (vt muud seadistused). Tavaliselt madalapunktiline spämm peaks omama väärtust vähemalt 5 ja mitte rohkem kui 20 ning suureskooriline spämm mitte vähem kui 20.
Kui spämmitõrje otsustab, et kiri on kas vähe- või paljupunktiline spämm, võib seadistada, kuidas soovitakse edasi toimetada. Võimalusteks on kas kirja edastamine postkasti koos eesliidesega, kirja automaatne kustutamine või kirja edastamine mõnele teisele e-posti aadressile (nt spam@minudomeen.ee).
Kui märgitakse, et soovitakse kirja edastamist mõnele teisele e-posti aadressile, peab selle antud aadressi eelnevalt ka looma.
  • "Virus Scanning" - kui soovitakse, et domeenime saabuvaid kirju skanneeritaks viiruste vastu, valige "yes". Kui ei soovi, "no".
  • "Deliver Cleaned Emails" - enamus e-maili viiruseid saadetakse nakatatud nn "zombi-arvutite" poolt ja ei oma kehtivat sisu. Kui soovitakse saada teavitust igast domeenile saabunud viirust sisaldavast kirjast, tuleb valida "yes", vastasel juhul "no".

Blacklist ja Whitelist seadistused

  • "Spam whitelist" - Saab lisada e-maili aadresse või domeene antud nimekirja ja neilt saabuvaid kirju spämmifilter ei filtreeri ja viirusetõrje ei skanneeri.
  • "Spam blacklist" - Saab lisada e-maili aadresse või domeene antud nimekirja ja neilt tulnud kirjadele omistatakse alati suurepunktilise spämmi staatus.

Muud seadistused

  • "Low scoring spam setting" - Saab muuta punktiläve, mille alusel spämmifilter omistab spämmkirjadele vähepunktilise taseme. Alla 5 ei ole soovitatav.
  • "High scoring spam setting" - Saab muuta punktiläve, mille alusel spämmifilter omistab spämmkirjadele paljupunktilise taseme. Alla 15 ei ole soovitatav.
  • "Additional email address" - Kui soovitakse, et spämmkirjad edastataks mõnele teisele aadressile peale "spam@teiedomeen.ee", saab selle seadistada siit.

MailControl ja spämmkirjade logi

"MailControl" kaudu on võimalik näha kogu virtuaalserveri e-posti kontode kirjade logi, sh spämmifiltri poolt omistatud punkiskoore jms. Samast on võimalik spämmifiltrit ka "õpetada" spämmkirju kas paremini tuvastama või vähem valepositiivseid otsuseid tegema. Selleks, et saabunud kirjale omistada spämmkirja staatust, vali "Menu" alt "bulk actions" ja selekteeri kirjad, mis on spämmkirjad, kuid pole spämmifiltri poolt spämmiks märgistatud. Lehekülg alt klikka seejärel "Lear as Spam". Sama lugu on ka valepostiivsete kirjadega - kui spämmifilter on kirja spämmiks märgistatud, kuid tegelikult pole tegemist spämmiga, siis selekteeri kirjad ja alt klikka"Learn as Ham".

Samalt lehelt on võimalik spämmifiltrisse "kinni jäänud" kirju ka adressaadile uuesti "lahti lasta" - selleks selekteeri kiri ja klikka"Release" nupule.

Kirjade nimekirja on võimalik staatuste järgi veel selekteerida ja näha ja üldist statistikat spämmifiltri ja viirusetõrje töö kohta.

Filtreerimine ja spämmkirjade eraldi kataloogi paigutamine

Selle asemel, et spämmkirjad automaatselt kustutataks või saadetaks otse postkasti, võib neid suunata ka eraldi postkastis olevasse spämmikataloogi. Selleks tuleb cPanelis või e-posti veebiliideses avada "Email Filters", konkreetse e-posti konto juurest "Manage Filters". Seejärel tuleb luua uus filter - määrata nimi ja "Rules" alt valida esimesest rippmenüüst "Subject" ja teisest "matches regex" ja all olevasse tühjale väljale sisestada:
^\{Spam\?\}|^\{Definitely Spam\?\}
"Actions" alt valida "Deliver to folder" ja valida kataloog, kuhu soovite, et spämmkirjad paigutatakse (näiteks "Junk"). Filtri loomiseks tuleb klikata "Create".

Share via
Thank you for your feedback on this article.

Related Articles

© Virtuaal.com