There was a problem loading the comments.

PHP. Kas ma saan muuta PHP versiooni ja seadeid (phpinfo)

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Aktiivset PHP versiooni saab valida cPaneli vahendusel, funktsioon "Select PHP Version". Kasutatavat versiooni saab ka kataloogide kaupa määratleda.

c0b3969fa9184c7af864626145ecb0ab4963180e?t=15b7274e7f58be9edb5a8e53fb38f5e0

Samast saab valida ka vajalikke mooduleid ja ka soovi korral muuta konfiguratsiooni, vt alljärgnevaid ekraanitõmmist.


"Valikus on PHP versioonid harust 5, 7 ja 8, sh ka kõige uuem 8.0. Iga versiooniga on võimalik määrata kasutavad moodulid ja lisaks soovi korral muuta erinevaid parameetreid (näiteks memory_limit, max_execution_time jms)."


da74240d05cbf3b24dc2b7249e04010ba5838883?t=7d4bdb2de491055a87a3b5e2a6b00171

Erinevate versioonide kasutamine

Kataloogis, kus soovite kasutada mõnda teist PHP versiooni, luua .htaccess fail või lisada sinna järgnevad read.

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-httpd-ea-php80-lsphp
</FilesMatch>

Antud juhul aktiveeritakse viidatud "filesmatch" faililaienditel PHP 8.0 kasutamine. Teiste versioonide määramiseks muuta "php80" nt "php74" vastu PHP 7.4 kasutamiseks.

Share via
Thank you for your feedback on this article.

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

© Virtuaal.com