There was a problem loading the comments.

Alias-, alam- ja lisadomeen

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Mis erinevus on pargitud, alam- ja lisadomeenil?

Alamdomeen

  • Võtame näiteks, et on domeeninimi minudomeen.ee.
  • Alamdomeen on aadress kujul alam.minudomeen.ee, näiteks blog.minudomeen, pood.minudomeen.ee vms.
  • Alamdomeeni luues saad määrata, mis kataloogist võetakse domeenil kuvatav sisu (näiteks public_html/blog).

Aliasdomeen

  • Võtame näiteks, et Sul on kaks domeeninime - minudomeen.ee ja teinedomeen.ee.
  • Sinu peamine kodulehekülg on majutatud minudomeen.ee aadressil ja soovid, et ka teinedomeen.ee kuvaks sama sisu, mis minudomeen.ee. Seda alias võimaldabki ehk aliasdomeen peegeldab peamise domeeni sisu.
  • Aliasdomeeni saab ka ümber suunata suvalisele aadressile (URL) ja aliasdomeeniga saab kasutada e-posti aadresse.

Lisadomeen

  • Võtame näiteks, et Sul on kaks domeeninime - minudomeen.ee ja teinedomeen.ee.
  • Soovid, et kummalgi domeeninimel kuvataks erinevat sisu, näiteks kahte eraldiasetsevat kodulehekülge. Lisadomeeni abil on see võimalik - saab luua täesti eraldiseisva lehekülje, ainult serveri haldusliides cPanel on ühine.
  • Lisadomeeni saab soovi korral edasi suunata ja kasutada e-posti aadresse.
Nii pargitud kui ka lisadomeeni seadistamise eelduseks on, et lisatav domeeninimi kasutab meie nimeservereid ns1.virtuaal.com, ns2.virtuaal.com ja ns3.virtuaal.com. Domeeni kasutatavaid nimeservereid saab muuta registreerija/registripidaja kaudu. Kui domeeninimi on meie käest tellitud, siis vaikimisi omistatakse sellele juba meie nimeserverid.

Domeeninimesid saad hallata virtuaalserveri administreerimisliidese cPanel kaudu.

Domeeninimede tellimiseks/registreerimiseks klikka siia.

Kokkuvõtvalt

Alamdomeen : alam.minudomeen.ee.
Aliasdomeen : teinedomeen.ee kuvab sama sisu, mis minudomeen.ee.
Lisadomeen : teinedomeen.ee kuvab kasutaja poolt määratud sisu, võib olla erinev minudomeen.ee-st.

Share via
Thank you for your feedback on this article.

Related Articles

© Virtuaal.com