There was a problem loading the comments.

Failide arvu limiit (inode)

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Inode märgib virtuaalserverisse paigutatud failide hulka (andmestruktuur). See sisaldab kõike, mis virtuaalserverisse salvestatud, sh e-mailid, failid, kataloogid jm.  Piirangu eesmärk on tagada serveri keskkonna tõrgeteta toimimina ja varunduste võimalikult kiire teostus.

Virtuaalserveri teenuspaketid omavad erinevaid inode'i arvukuse piirangut. Täpsema võrdlustabeli leiab aadressilt https://www.virtuaal.com/veebimajutus/virtuaalserveri-vordlustabel/

Piirangut on võimalik leevendada muutes oma kasutatavat virtuaalserveri teenuspaketti või vähendada kasutust järgnevalt:
  • Kustutada ebavajalikud varukoopiad või puhverfailid (cache), kustutada prügikasti.
  • Kustutada regulaalselt ebavajalikke või vanu e-maile, tühjendada prügikasti.
  • Kustutada faile, mida enam reaalselt ei vaja.

Ülal välja toodud võimalustega saab reeglina oluliselt vähendada inode'de kasutust virtuaalserveris.

Kasutust kataloogide kaupa saab kontrollida cPanelist "Terminal" abil või SSH konsooli kaudu järgneva käsklusega:

echo "Inode kasutus: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d\/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c\t\t- $d\n" ; done ; printf "Kokku: \t\t$(find $(pwd) | wc -l)\n"

Share via
Thank you for your feedback on this article.

Related Articles

© Virtuaal.com