There was a problem loading the comments.

E-posti serveri seadistus domeeni põhiselt

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Kuidas olla veendunud, et serveripoolselt on kõik seadistused olemas selleks, et saadetud kirju ei märgistataks adressaatide poolt spämmiks?

Virtuaal.com poolt lisatakse automaatselt igale domeenile SPF ja DKIM kirjed, mis on vajalikud e-posti serveritele kirjade päritolu kontrollimiseks. SPF kirje on leebes seadistuses ja selle saab määrata rangeks, kuid siis tuleb veenduda, et väljuva e-posti serverina (SMTP) kasutatakse Virtuaal.com oma või lisada kõik IP aadressid, mille kaudu e-post liigub, SPF kirje "Additional IP Address Blocks" osasse. Juhend SPF kirje haldamiseks.

Kontrollimine

1. Veendu, et kasutad kirjade väljasaatmiseks meie SMTP serverit või e-posti veebiliidest (webmail).
2. Veendu, et cPaneli "Email Deliverability" all oleks domeeni staatuseks "Valid".
3. Kontrolli, et domeen omaks soovitud SPF kirjet, SPF Check & SPF Lookup - Sender Policy Framework (SPF) - MxToolBox
4. Kontrolli, et domeen omaks soovitud DMARC kirjet, vajadusel lisa (väärtuseks "p=reject").
5. Kontrolli, et SMTP server poleks kusagil spämmilistis, Email Blacklist Check - IP Blacklist Check - See if your server is blacklisted
6. Kontrolli, et sinu enda internetiühenduse IP aadress ei ole spämmilistis, https://dnschecker.org/ip-blacklist-checker.php


Google'i Gmail puhul lisa oma domeen nende Postmaster Tools halduse alla.

Saada testkiri selleks, et veenduda, kuidas kirja spämmifiltrite poolt käsitletakse ja saa täiendavaid soovitusi, https://www.mailgenius.com/

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© Virtuaal.com